Следење и влијаење на климатски политики на меѓународно ниво

Преземено од The Climate Herald, оригиналната статија можете да ја прочитате овде. Живееме во моментот кога државата и светот се наоѓаат...

Следење и влијаење на климатски политики на национално ниво

Преземено од The Climate Herald, оригиналната статија можете да ја прочитате овде. Живееме во моментот кога државата и светот се наоѓаат...

Следење и влијаење на климатски политики на локално ниво

Преземено од The Climate Herald, оригиналната статија можете да ја прочитате овде. Живееме во моментот кога државата и светот се наоѓаат...

Народниот Зелен договор за Северна Македонија

Преземено од The Climate Herald, оригиналната статија можете да ја прочитате овде. Често зборуваме за тоа како треба да го...

„Колективно дејствување за системска трансформација“ – градење на колективна визија за иднината

Првиот собир за создавање на платформа за градење на заедничка иднина на национално ниво се одржа во саботата, на 1ви...

Балкански Регионален Форум

Балкански Регионален Форум

Балканскиот Регионален Форум беше 3 дневен онлајн настан кој се оддржа од 20ти август до 3ти септември 2020 година. На...

VOICES интервју

Voices, месечниот весник издаван од Волонтерскиот Центар Скопје во кој допринесуваат волонтери од целиот свет, ја повика нашата иницијатива на...

Учество на настанот “Балкански Регионален Состанок”

На покана од Мрежата за соработка и развој CDN* (Cooperation and Development Network) учествувавме на Балкансиот Регионален Состанок на 7ми...