Курс за климатска дипломатија

Од 17-19 декември се одржа онлајн Курсот за климатска дипломатија организиран од страна на организацијата Go Green – Биди Зелен,...

Учество на Студентската конференција Енергетска ефикасност и одржлив развој

Учество на Студентската конференција Енергетска ефикасност и одржлив развој

Третион ден од студентската конференција за енергетска ефикасност и одржлив развој како и повеќе информации за истата можете да погледнете...

Коалиција на иднината, собир 2.0

На 30ти ноември, заедно со Коалиција на иднината го одржавме вториот собир каде што заеднички планиравме и се организиравме за...