GET STARTED

0$

Ви благодариме!

Со вашата споделена визија сме чекор напред кон креирање на посакуваната системска промена во нашeто општество, изградена од народот! Сите одговори ќе бидат внимателно прегледани и вклучени во специфичните контури на националниот Зелен договор. Овој процес на собирање на визии ќе трае до јули 2021-ва година и крајните креирани политики врз база на визиите ќе бидат доставени до сите релевантни национални владини и невладини институции, одлучувачки тела и Парламентот. Националниот Зелен договор ќе биде исто така дел од Европскиот Зелен договор кој ќе се достави до Европската комисија и европратениците и ЕУ телата кои работат на Зелената Агенда за Западен Балкан, а ќе бидат претставени и на климатските преговори следната година во Велика Британија.

Каква е земјата во кој сакаш да живееш?

Препуштете се комплетно на фантазирањето - сè што сметате дека е дел од вашата визија, напишете го во ова поле.

Морате да одберете опција за да продолжите

Следен чекор

Твојата визија

(песна, поема, видео, слика, цртеж, графика или слично)

Морате да одберете опција за да продолжите

Следен чекор

Специфични области

Одбери го полето за кое сакаш да ја споделиш твојата визија

Морате да одберете опција за да продолжите

Следен чекор

Кристализација на визијата

Како се решаваат конфликтите? Како заедницата се грижи за луѓето и обратно?

Како е приготвена храната? Како и каде е произведена храната? Дали се извезува / увезува, ако да, како?

На кој начин стигнувате од едно до друго место? Како е организирана работата? Како е контролирано производството на енергија? Како се користи енергијата?

Како е организирано обновувањето на екосистемите? Како го поминувате времето во природа? Кои групи, заедници, институции се грижат за заштита на природата и екосистемите? Како се организирани овие напори?

Како е загарантирана и достапна квалитетна здравствена грижа на секој кому му е потребна? Како се грижиме за здравјето и благосостојбата на индивидуите и заедниците? Како работиме на превенција на физички и ментални заболувања? Како ги зачувуваме воздухот/ водите/ почвата? Како изгледаат напорите во отстранување на загадувањето на воздухот/ водите/ почвата? Како се овие напори имплементирани, под чие водство и со чија поддршка?

Како е организирано домувањето? Како изгледа вашиот дом? Како е организирана работата? Како е платена работата? Какви работни позиции постојат? Во какви домови живеете вие и останатите од вашата заедница? Како се чувствувате во вашиот дом и вашето соседство? Кои активностиви се достапни на вас и за вашата заедница? Како заедницата се грижи за луѓето и обратно?

Кои активности ви се достапни вам и на вашата заедница? Каква музика, танц, уметност слушате и гледате? Какви начини на учење и градење вештини постојат? Како е организиран процесот на едукација и образование?

Како е организирана трговијата? Како се направни производите? Кои принципи ги следи одржливото производство? Како е организирана инфраструктурата на производство и потрошувачка? Како гарантираме потрошувачка за задоволување на потребите наместо прекумерна потрошувачка? Како се управува со отпадот и кој го води овој процес?

Како се донесуваат одлуките и приоритетите за инвестирање? На кој начин се алоцираат ресурсите? Какви економски и финансиски мерки постојат за гарантирање на праведен пристап до основни квалитетни добра и услуги за сите? Каде лежат приоритетите за финансирање?

Колку и да е можеби тешко да се постигне, во ова поле внесете ги според вашето мислење чекорите или точките кои треба да ги превземеме за да дојдеме поблиску до дел од и/или целосно да ја оствариме визијата која ја споделивте.

те молиме одбери го полето за кое сакаш да ја споделиш визијата со одбирање на областа во полето.

Морате да одберете опција за да продолжите

Следен чекор

Дополнително кристализација на визијата

Како се решаваат конфликтите? Како заедницата се грижи за луѓето и обратно?

Како е приготвена храната? Како и каде е произведена храната? Дали се извезува / увезува, ако да, како?

На кој начин стигнувате од едно до друго место? Како е организирана работата? Како е контролирано производството на енергија? Како се користи енергијата?

Како е организирано обновувањето на екосистемите? Како го поминувате времето во природа? Кои групи, заедници, институции се грижат за заштита на природата и екосистемите? Како се организирани овие напори?

Како е загарантирана и достапна квалитетна здравствена грижа на секој кому му е потребна? Како се грижиме за здравјето и благосостојбата на индивидуите и заедниците? Како работиме на превенција на физички и ментални заболувања? Како ги зачувуваме воздухот/ водите/ почвата? Како изгледаат напорите во отстранување на загадувањето на воздухот/ водите/ почвата? Како се овие напори имплементирани, под чие водство и со чија поддршка?

Како е организирано домувањето? Како изгледа вашиот дом? Како е организирана работата? Како е платена работата? Какви работни позиции постојат? Во какви домови живеете вие и останатите од вашата заедница? Како се чувствувате во вашиот дом и вашето соседство? Кои активностиви се достапни на вас и за вашата заедница? Како заедницата се грижи за луѓето и обратно?

Кои активности ви се достапни вам и на вашата заедница? Каква музика, танц, уметност слушате и гледате? Какви начини на учење и градење вештини постојат? Како е организиран процесот на едукација и образование?

Како е организирана трговијата? Како се направни производите? Кои принципи ги следи одржливото производство? Како е организирана инфраструктурата на производство и потрошувачка? Како гарантираме потрошувачка за задоволување на потребите наместо прекумерна потрошувачка? Како се управува со отпадот и кој го води овој процес?

На кој начин се алоцираат ресурсите? Какви економски и финансиски мерки постојат за гарантирање на праведен пристап до основни квалитетни добра и услуги за сите? Каде лежат приоритетите за финансирање?

Морате да одберете опција за да продолжите

Следен чекор

Добредојдовте

Добредојдовте на виртуелниот простор за споделување на вашата визија за идеален живот и околина. Овој простор има за задача да ни помогне во заедничкото замислување, планирање, организирање и градење на локални и регионални решенија за подобрување на животите на нашите семејства и заедници.Ви благодариме што сте тука и сакате да ја споделите својата визија!

А сега, затворете ги своите очи и замислете дека е 2030-та година. Замислете ја иднината во којашто ВИЕ би сакале да живеете во 2030-та. 
Почувствувајте се како дете со фантазија без граници и оставете го вашиот ум да патува до места каде што можеби и никогаш не би отишле. Дајте си колку време и да ви е потребно, па почнете со одговарање на прашањата за визионирање.

Споделените визии ќе придонесат за изработката на националниот Зелен Договор и ќе помогнат во решавањето на општествените проблеми со кои се соочуваме.Овој процес на собирање на визии ќе трае до јули 2021-ва година и крајните креирани политики врз база на визиите ќе бидат доставени до сите релевантни национални владини и невладини институции, одлучувачки тела и Парламентот.  
Кога ќе бидете спремни, споделете ја својата визија, преку одговори, цртеж, видео, песна, како што сакате. Кликнете го копчето „следен чекор“ и следете го текот на прашањата.

Морате да одберете опција за да продолжите

Следен чекор

Последен чекор

The final estimated price is :

во поглед на начинот на кој работите, начинот на кој се организирате, начинот на кој соработувате едни со други

Доколку сакате да ги следите резултатите од собраните визии и/или да ги следите активностите на коалицијата и Зелен Глас, внесете ја вашата е-меил адреса: (доколку сакате да останете анонимни, не мора да ја споделите адресата).


Правила и услови (ниту една информација споделена со зеленглас.мк нема да се користи во незаконски цели, ниту пак за лична промоција. зеленглас.мк ја почитува доверливоста на информации. Личните податоци како што е емаил адресата нема да бидат споделувани со трети лица и ќе останат строго во базата на податоци на платформата за следни контакти.)


Summary

ПрашањеОдговорБројPrice
Discount :
Вкупно:

Поднеси