Се надевам за обнова на енергетскиот систем и проширување на енергетската инфраструктура да опфаќа заедници кои моментално живеат во енергетска сиромаштија.

Off
Некатегоризирано

Comments are closed.