Во 2030-та година идеално би било да нема потреба од “социјална помош”, да има универзален доход за секој човек и пред сѐ да има бесплатно квалитетно здравство.

Off
Некатегоризирано

Comments are closed.